dominvest

 


 

 

Upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb

Upravljanje s stavbami, stanovanji in poslovnimi prostori je glavna dejavnost naše družbe. Upravljamo z več kot 290 stavbami, v katerih je skupno nekaj več kot 5.000 stanovanj in poslovnih prostorov, ter smo tako največji upravnik na zgornjem Gorenjskem. 

Zavedamo se, da je prisluhniti vašim težavam, željam, potrebam, pobudam, … temelj za uspešno sodelovanje in predvsem za vaše zadovoljstvo.

Imamo dolgoletne izkušnje z obratovanjem in vzdrževanjem večstanovanjskih stavb ter sodelujemo s preverjenimi in izkušenimi izvajalci del.

Zaposleni v našem podjetju imamo izobrazbe različnih smeri (gradbeništvo, strojništvo, ekonomija, pravo, ….), tako da vam lahko nudimo strokovno pomoč na vseh področjih, ki zadevajo upravljanje in vzdrževanje vaše stavbe.

Dela in opravila, ki smo jih kot upravniki dolžni izvajati:

Organizacijsko - administrativna opravila

 • Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter ažuriranje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih.
 • Pridobitev, nastavitev in ažuriranje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih.
 • Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb.
 • Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije.
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov.
 • Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe.

Tehnično - strokovna opravila

 • Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi.
 • Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih.
 • Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja.
 • Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi.
 • Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov.
 • Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti.
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del.
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah).
 • Organiziranje nadzora pri izvajanju del.
 • Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo.
 • Organizacija odprave napak v garancijski dobi.
 • Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb.
 • Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES).

Finančno - računovodska in knjigovodska opravila

 • Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi.
 • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov.
 • Inkaso obveznosti etažnih lastnikov.
 • Opominjanje dolžnikov s strani upravnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba.
 • Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti.
 • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja.
 • Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc.
 • Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja.

Pravno - premoženjska opravila

 • Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi.
 • Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike.
 • Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov.
 • Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
 • Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije v skladu s 189. členom stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04 ZVKSES).


                                      

 

 

Potrebujete
novega
upravnika?

Prodajate stanovanje, gradite ali obnavljate hišo?

Potem kliknite tukaj oziroma nas pokličite na tel. št.

04/581-26-00

 
 
 
 
DOMINVEST d.o.o.
Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
TRR: SI56 6000 0000 0002 981 (Hranilnica LON d.d., Kranj)
Davčna številka: SI77872649
Matična številka: 5067634000
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Število zaposlenih: 14
Deluje od: 1986
Znesek kapitala: 142.839,01 EUR
Tajništvo: (04) 581 26 00
Fax: (04) 586 12 41
Nepremičnine: (04) 581 26 20
Upravljanje stavb: (04) 581 26 30
Gradbeni inženiring: (04) 581 26 22
Elektronski naslov: info@dominvest.si
obiskov te strani : 23.942
skupno vseh obiskov : 1.227.763

zadnja posodobitev :
Petek, 27 November 2015 23:30
 
 
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2017, gCMS v2.53 rev.147, Vse pravice pridržane
 

 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije