dominvest

 


 

 

REKOSTRUKCIJA DALJINSKEGA SISTEMA OGREVANJA NA ZEMELJSKI PLIN V NASELJU BELO POLJE NA HRUŠICA

Naziv projekta:

DO Belo polje

Lokacija:

Hrušica

Priključene enote:

11 večstanovanjskih stavb

108 stanovanj

Nazivna moč:

200 kW in 270 kW

Leto izgradnje:

1983, 1997

Predmet sanacije:

Obstoječa kotlovnica, toplovod med stavbami, toplotne postaje v stavbah

Leto sanacije:

2013

Energent:

ELKO -> zemeljski plin

Koordinator in upravnik:

Dominvest d.o.o.

Izvajalec:

Petrol d.d.

Eltec Petrol d.o.o.

Investicijska vrednost:

250.000 € z DDV

Način financiranja:

Energetsko pogodbeništvo

 

OPIS PROJEKTA

V naselju Belo polje na Hrušici, kjer je bilo na staro in dotrajano kotlovnico priključenih 108 stanovanjskih enot v enajstih večstanovanjskih stavbah, je Dominvest d.o.o. kot večinski upravnik kar nekaj let z lastniki in še s preostalima dvema upravnikoma priključenih stavb iskal možnosti za sanacijo obstoječega stanja. Kot koordinator rekonstrukcije in upravnik obstoječe kotlovnice je predstavljal različne ponudbe in rešitve, vendar po vrsti niso bile sprejemljive za večino etažnih lastnikov, saj le ti niso imeli zbranih dovolj sredstev. Na sestankih kurilnega odbora je bil v letu 2012 dosežen dogovor, da se prenova sistema daljinskega ogrevanja izvede na način pogodbene oskrbe s toploto oziroma energetskega pogodbeništva. To pomeni, da se investicija, vzdrževanje in upravljanje kotlovnice odplačuje celotno pogodbeno dobo (15 let) preko fiksnega dela.

Dominvest d.o.o. je kot koordinator rekonstrukcije v začetku leta 2013 izvedel razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika. V razpisu je definiral tehnične pogoje izvedbe sanacije in pogoje, ki jih je moral izpolnjevati ponudnik (finančna ustreznost, poslovna zanesljivost, strokovna in tehnična usposobljenost). Strokovna služba upravnika je prispele ponudbe nato pregledala, analizirala in pozvala ponudnike k dopolnitvi.  Ponudbe in njihova primerjava so bile predstavljene in obrazložene na zboru, kjer so stanovalci in preostala upravnika lahko postavljali vprašanja glede predvidenih novosti. V drugi fazi je Dominvest d.o.o. izvedel pogajanja s ponudniki in organiziral predstavitev najugodnejšega ponudnika pred etažnimi lastniki. Na predstavitvi je bila sprejeta odločitev, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere konzorcij podjetij Petrol d.d. in. Eltec Petrol d.o.o. Sledila je priprava in uskladitev ustrezne pogodbe z izvajalcem in preostalima upravnikoma. Dominvest d.o.o. je nato organiziral podpisovanje usklajene pogodbe, katero so etažni lastniku podpisali z več kot tričetrtinskim soglasjem.

Upravnik je sodeloval tudi v fazi izvedbe sanacije, kjer je zastopal interese etažnih lastnikov, nadziral samo izvedbo in opravil primopredajo del. Vgrajena sta bila dva nova kotla (nizkotemperaturni in kondenzacijski) skupne nazivne moči 470 kW, v vseh stavbah pa so bile na novo vgrajene toplotne postaje. Izvajalec se je pogodbeno zavezal, da bo obnovil minimalno 50% dolžine toplovoda med stavbami v dobi 15-ih let. Glede na izračune bo novi letni strošek za ogrevanje (seštevek fiksnega in variabilnega dela) nižji od predhodnega za več kot 10%. Po prvi kurilni sezoni se načrtuje tudi vgradnja kogeneracije, ki bo za stanovalce pomenila še za cca. 10% nižjo ceno toplote. Sredstva rezervnih skladov stavb so ostala nedotaknjena. Vse rizike morebitnih okvar (kotlovnice, toplovoda) oziroma vzdrževanje sistema ogrevanja nosi izvajalec, zato je zanesljivost oskrbe s toploto zelo visoka.

Obnova starega sistema daljinskega ogrevanja na Belem polju je lahko zgled, kako pozitiven pristop vseh sodelujočih (etažni lastniki, upravniki stavb, upravnik kotlovnice, investitor in izvajalec) prinese rezultate tudi v primerih prenov skupnih sistemov skupine večstanovanjskih stavb.


                                                           

 

 

Potrebujete
novega
upravnika?

Prodajate stanovanje, gradite ali obnavljate hišo?

Potem kliknite tukaj oziroma nas pokličite na tel. št.

04/581-26-00

 
 
DOMINVEST d.o.o.
Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
TRR: SI56 6000 0000 0002 981 (Hranilnica LON d.d., Kranj)
Davčna številka: SI77872649
Matična številka: 5067634000
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Število zaposlenih: 14
Deluje od: 1986
Znesek kapitala: 142.839,01 EUR
Tajništvo: (04) 581 26 00
Fax: (04) 586 12 41
Nepremičnine: (04) 581 26 20
Upravljanje stavb: (04) 581 26 30
Gradbeni inženiring: (04) 581 26 22
Elektronski naslov: info@dominvest.si
obiskov te strani : 1.304
skupno vseh obiskov : 1.229.042

zadnja posodobitev :
Nedelja, 6 April 2014 09:42
 
 
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2017, gCMS v2.53 rev.147, Vse pravice pridržane
 

 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije