dominvest

 


 

 

REKOSTRUKCIJA DALJINSKEGA SISTEMA OGREVANJA NA LESNO BIOMASO V MOJSTRANI

Naziv projekta:

DOLB Mojstrana


Lokacija:

Mojstrana

Priključene enote:

9 večstanovanjskih stavb

91 stanovanj

Nazivna moč:

400 kW

Leto izgradnje:

1988, 1995

Predmet sanacije:

Obstoječa kotlovnica, toplovod med stavbami, toplotne postaje v stavbah

Leto sanacije:

2013

Energent:

ELKO -> lesni sekanci

Koordinator in upravnik:

Dominvest d.o.o.

Izvajalec:

Petrol d.d.

Eltec Petrol d.o.o.

Investicijska vrednost:

430.000 € z DDV

Način financiranja:

Energetsko pogodbeništvo

OPIS PROJEKTA

 Delovanje stare kotlovnice je bilo že nekaj let vprašljivo, saj so bili kotli stari čez 20 let in v zelo slabem stanju. Kot energent se je uporabljalo kurilno olje. Stroški za obratovanje starih in predimenzioniranih naprav so bili zelo visoki. Upravnik Dominvest d.o.o. je zato skupaj z etažnimi lastniki sanacijo načrtoval in pripravljal že nekaj let pred samo izvedbo. Ker pri etažnih lastnikih ni bilo zbranih dovolj sredstev za celostno sanacijo, je na zborih etažnih lastnikov in sestankih kurilnega odbora prevladala večinska odločitev, da se prenova sistema daljinskega ogrevanja izvede na način pogodbene oskrbe s toploto oziroma energetskega pogodbeništva. To pomeni, da se investicija, vzdrževanje in upravljanje kotlovnice odplačuje celotno pogodbeno dobo (15 let) preko fiksnega dela kot t.i. priključna moč, stroški za nabavo energentov se poravnavajo preko variabilnega dela kot t. i. cena toplote.

 Dominvest d.o.o. je v imenu etažnih lastnikov kotlovnice v začetku leta 2013 izvedel razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika energetskega pogodbeništva. V razpisu je definiral tehnične pogoje izvedbe sanacije in pogoje za ponudnika (finančna in poslovna zanesljivost, strokovna in tehnična usposobljenost). Strokovna služba upravnika je prispele ponudbe nato pregledala, analizirala in pozvala ponudnike k dopolnitvi. Ponudbe in njihova primerjava so bile predstavljene in obrazložene na zboru vseh etažnih lastnikov. V drugi fazi je Dominvest d.o.o. izvedel pogajanja s ponudniki in organiziral predstavitev najugodnejšega ponudnika pred etažnimi lastniki. Po predstavitvi je bila sprejeta odločitev, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere konzorcij podjetij Petrol d.d. in. Eltec Petrol d.o.o. Sledila je priprava in uskladitev ustrezne pogodbe z izvajalcem. Dominvest d.o.o. je nato organiziral podpisovanje usklajene pogodbe, katero so etažni lastniku podpisali z več kot tričetrtinskim soglasjem.

Upravnik je sodeloval tudi v fazi izvedbe sanacije, kjer je zastopal interese etažnih lastnikov in nadziral samo izvedbo. Vgrajen je bil kotel na lesne sekance nazivne moči 400 kW, v vseh stavbah pa so bile na novo vgrajene toplotne postaje. Izvajalec se je pogodbeno zavezal, da bo obnovil minimalno 70% trase toplovoda med stavbami v dobi 15-ih let. Po končani sanaciji je upravnik izvedel primopredajo del in skupaj z izvajalcem organiziral otvoritev nove kotlovnice, na katero so bili vabljeni vsi etažni lastniki. Glede na izračune bo novi letni strošek za ogrevanje (seštevek fiksnega in variabilnega dela) nižji od predhodnega za več kot 20%. Sredstva rezervnih skladov stavb so ostala nedotaknjena. Vse rizike morebitnih okvar oziroma vzdrževanje kotlovnice in toplovoda nosi izvajalec.

Obnova starega sistema daljinskega ogrevanja v Mojstrani je eden prvih primerov pogodbene oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije (lesni sekanci) za skupino večstanovanjskih stavb v Sloveniji.                                                           

 

 

Potrebujete
novega
upravnika?

Prodajate stanovanje, gradite ali obnavljate hišo?

Potem kliknite tukaj oziroma nas pokličite na tel. št.

04/581-26-00

 
 
DOMINVEST d.o.o.
Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
TRR: SI56 6000 0000 0002 981 (Hranilnica LON d.d., Kranj)
Davčna številka: SI77872649
Matična številka: 5067634000
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Število zaposlenih: 14
Deluje od: 1986
Znesek kapitala: 142.839,01 EUR
Tajništvo: (04) 581 26 00
Fax: (04) 586 12 41
Nepremičnine: (04) 581 26 20
Upravljanje stavb: (04) 581 26 30
Gradbeni inženiring: (04) 581 26 22
Elektronski naslov: info@dominvest.si
obiskov te strani : 1.485
skupno vseh obiskov : 1.229.041

zadnja posodobitev :
Nedelja, 6 April 2014 09:42
 
 
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2017, gCMS v2.53 rev.147, Vse pravice pridržane
 

 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije