dominvest

 


 

 

PRIKLOP VEČSTANOVANJSKIH STAVB V NASELJU SPODNJA HRUŠICA NA SISTEM DALJINSKEGA OGREVANJA MESTA JESENIC

 

Naziv projekta:

KTP Spodnja Hrušica

Lokacija:

Hrušica

Priključene enote:

7 večstanovanjskih stavb

98 stanovanj

Nazivna moč:

550 kW

Leto izgradnje:

1989

Predmet sanacije:

Priklop na daljinski sistem ogrevanja mesta Jesenic in vgradnja toplotnih postaj

Leto sanacije:

2013

Energent:

ELKO -> daljinsko ogrevanje (zemeljski plin)

Koordinator in upravnik:

Dominvest d.o.o.

Izvajalec:

Ecop Agent d.o.o.

Team storitve d.o.o.

Investicijska vrednost:

115.000 € z DDV

Način financiranja:

Lastno financiranje

 

OPIS PROJEKTA

Skupina večstanovanjskih stavb v spodnjem delu naselja Hrušica je bila do pričetka kurilne sezone 2013/2014 priključena na skupno kotlovnico z naslovom Hrušica 71c, Hrušica. Kotlovnica, ki je kot energent uporabljala kurilno olje, je bila dotrajana in v zelo slabem stanju (starost več kot 25 let). Zato je sistem deloval s slabim izkoristkom, izgube na toplovodu so bile velike, posamezne stavbe pa so se predhodno že poiskale alternativni vir ogrevanja. Posledično so bili stroški ogrevanja za stanovalce zelo visoki, kar za upravnika kot dobrega gospodarja ni bilo sprejemljivo.

Kot upravnik kotlovnice je družba Dominvest d.o.o. v preteklih letih organizirala in izvedla kar nekaj sestankov, na katerih je bilo predstavljeno obstoječe stanje in predlagane rešitve. V mesecu marcu 2013 je bila na skupnem zboru vseh etažnih lastnikov stavb predstavljena Tehnična in finančna študija rekonstrukcije daljinskega ogrevanja večstanovanjskih stavb na spodnji Hrušici (http://www.dominvest.si/index.php?stran=Energtskiing), ki jo je za potrebe lažje in pravilne odločitve etažnih lastnikov pripravila strokovna služba družbe Dominvest d.o.o. V njej so bile predstavljene in primerjane alternativne možnosti ogrevanja (priklop na daljinsko ogrevanje, kotlovnica na lesno biomaso ali zemeljski plin). Pridobljena so bila soglasja etažnih lastnikov za priklop na daljinsko ogrevanje, na osnovi katerih je Dominvest d.o.o. izpeljal ves upravni in tehnični postopek priključitve.

Za posamezno stavbo je bilo potrebno pri distributerju toplotne energije podjetju Jeko-In, d.o.o, pridobiti soglasje za priključitev, na osnovi katerega je Občina Jesenice odmerila višino komunalnega prispevka. Dominvest d.o.o. je nato na vsaki stavbi izvedel zbore etažnih lastnikov, kjer je predstavil postopek priključitve in pridobil ustrezne izjave etažnih lastnikov za potrditev odmere komunalnega prispevka. Upravnik je nato pridobil tri ponudbe za vgradnjo toplotnih postaj po posameznih stavbah in jih predstavil na zborih etažnih lastnikov. Etažni lastniki so izbrali najugodnejšega ponudnika. Dela za vgradnjo 6-ih toplotnih postaj so potekala pred pričetkom ogrevalne sezone 2013/2014. Pred priklopom na daljinski sistem ogrevanja mesta Jesenic je bilo potrebno odpraviti pomanjkljivosti (izpusti, dovod vode, zaščita toplotnih postaj, …), ki jih je ugotovil distributer. Po uspešnem prevzemu energetskih naprav s strani distributerja so se stanovalci lahko pričeli ogrevati iz daljinskega sistema mesta Jesenic. Upravnik bo v nadaljevanju poskrbel vse potrebno za pridobite subvencije na javnem razpisu Občine Jesenice za ukrepe URE in OVE.

Priklop večstanovanjskih stavb v spodnjem delu Hrušice na daljinski sistem ogrevanja mesta Jesenic za stanovalce teh stavb v povprečju po novem pomeni od 30 do 40 % nižje stroške ogrevanja glede na pretekle sezone.                                                           

 

 

Potrebujete
novega
upravnika?

Prodajate stanovanje, gradite ali obnavljate hišo?

Potem kliknite tukaj oziroma nas pokličite na tel. št.

04/581-26-00

 
 
DOMINVEST d.o.o.
Cesta maršala Tita 18
4270 Jesenice
TRR: SI56 6000 0000 0002 981 (Hranilnica LON d.d., Kranj)
Davčna številka: SI77872649
Matična številka: 5067634000
Pravni status: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Število zaposlenih: 14
Deluje od: 1986
Znesek kapitala: 142.839,01 EUR
Tajništvo: (04) 581 26 00
Fax: (04) 586 12 41
Nepremičnine: (04) 581 26 20
Upravljanje stavb: (04) 581 26 30
Gradbeni inženiring: (04) 581 26 22
Elektronski naslov: info@dominvest.si
obiskov te strani : 1.556
skupno vseh obiskov : 1.229.039

zadnja posodobitev :
Nedelja, 6 April 2014 09:43
 
 
izvedba G-Server d.o.o. ©2002-2017, gCMS v2.53 rev.147, Vse pravice pridržane
 

 

Oprostite, a po veljavni zakonodaji vas moramo vprašati ali soglašate z uporabo piškotkov na naših straneh?

  Podrobne informacije